Tag: bảo tàng báo chí, hiện vật, cần thơ, trao tặng

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận gần 1.000 hiện vật

TTO - Gần 1.000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày có nhiều hiện vật, tài liệu, hình ảnh quý liên quan đến lịch sử báo chí các tỉnh vùng nam sông Hậu trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.