Tag: Báo Phong Hoá

Những người trẻ phá định kiến về Tự Lực văn đoàn

TTO - Cuốn sách "Phong hóa thời hiện đại" thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu và bạn đọc yêu mến Tự Lực văn đoàn khi góp phần phá bỏ những định kiến có phần sai lạc về văn đoàn đặc biệt này.

Chia sẻ miễn phí báo Phong Hóa - Ngày Nay

TT - Bản số hóa toàn bộ báo Phong Hóa và Ngày Nay của Tự Lực Văn Ðoàn từ những năm 1930-1940 sẽ được công bố và cho down load miễn phí tại website của khoa văn học và ngôn ngữ Ðại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Ðại học Hoa Sen, khoa ngữ văn Ðại học Sư phạm Hà Nội, bắt đầu từ ngày 22-9-2012.