Tag: bao lúa rách

Cái bao lúa rách

TTO - Cái khoảnh khắc chứng kiến tình huống khốn cùng của gia đình giúp tác giả - một cô bé khi đó còn đi học - nhận ra nhiều điều để sống biết chia sẻ và thấu hiểu hơn.