Tag: Bạo hành gia đình phụ nữ và trẻ em

Nhân rộng mô hình Ngôi nhà Ánh Dương, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ tiếp tục tài trợ 5 triệu USD để nhân rộng mô hình Ngôi nhà Ánh Dương, nhằm hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành ở Việt Nam.

Ngôi nhà bình yên của những người chạy trốn bạo hành gia đình

TTO - Đón những phụ nữ chạy trốn vì bạo hành gia đình, giúp họ bình tĩnh hơn, hiểu những kỹ năng tối thiểu để bảo vệ mình - đó là công việc của ThS Lê Thị Phương Thúy - trưởng phòng tư vấn và hỗ trợ phát triển Trung tâm Phụ nữ và phát triển.