Tag: Báo động tình trạng cá thương mại ăn phải vi nhựa

Báo động tình trạng cá thương mại ăn phải vi nhựa

Các nhà khoa học thuộc Đại học Otago đã tìm thấy vi nhựa trong 3/4 số loài cá thương mại ở miền Nam New Zealand.