Tag: báo Cứu Quốc

Tìm lại nguồn gốc lịch sử ý tưởng đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh

TTO - "Hôm nay 2-7 kỷ niệm 45 năm ngày Sài Gòn được đặt tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ai là người đưa ra ý tưởng đó?", câu hỏi của một bạn đọc khiến chúng tôi phải lần tìm lại những trang lịch sử về nguồn gốc ý tưởng đó.

Một câu di chúc, gửi gắm bao điều

TT - Lại một mùa hoa phượng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đỏ rực trong khu vườn Phủ Chủ tịch.

Người thăm Dân, Dân thăm Người

TT - LTS: Hai bài báo thú vị trên báo Cứu Quốc. Một, kể chuyện vị Chủ tịch âm thầm đi chúc tết người dân Hà Nội trong năm độc lập đầu tiên. Hai, câu chuyện của một nhân sĩ khu IV lên Việt Bắc thăm Người...

Lần đầu chúng tôi gặp “Ông Cụ”

TT - Chúng ta đã từng nghe, từng đọc rất nhiều câu chuyện về tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với một con người đã “làm đảo lộn bản đồ thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và Đông Dương".

​Tư liệu mới về Hồ Chủ tịch trên báo Cứu Quốc

TT - Những tư liệu này, theo nhìn nhận của tác giả, “đều do người đương thời viết ra và được người đương thời kiểm chứng, có những giá trị “thực lục” không thể phủ nhận”.