Tag: bán máy cày

Không biết chữ có công chứng được không?

Chồng tôi không biết chữ, muốn ra công chứng để bán tài sản có được không?