Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người

15/06/2015 09:43 GMT+7

TT - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định ban hành quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.HCM.

Khi nhiều người cùng khiếu nại hoặc cùng tố cáo về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại hoặc tố cáo. Người đại diện là người khiếu nại hoặc người tố cáo.

Trường hợp có từ 5 - 10 người thì cử 1 - 2 người đại diện; trường hợp có trên 10 người thì cử 1 - 5 người đại diện. Văn bản cử người đại diện được lập ít nhất hai bản: một bản nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; một bản người đại diện khiếu nại, tố cáo giữ.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân, người chủ trì tiếp công dân ban hành thông báo tiếp công dân. Trong thông báo phải ghi đầy đủ kết luận của người chủ trì.

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước, gây rối trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật thì trưởng công an cấp huyện nơi đang tập trung nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố rõ nội dung vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận