Tag: Bản đồ du lịch an toàn

Đề xuất xây dựng bản đồ số, khoanh vùng an toàn du lịch

TTO - Xây dựng bản đồ số, khoanh vùng du lịch an toàn là một trong những giải pháp cấp bách vừa được Bộ Văn hóa - thể thao và Du lịch đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ.