Tag: Bản đồ Carnival

'Bản đồ Carnival' định vị chương mới cho du lịch Hà Nam

Sau những chuyến hành trình thổi bùng sự sôi động của mùa hè tại các thành phố du lịch như Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Đà Nẵng, Hòa Bình, Sun Group tiếp tục mang Lễ hội đường phố Carnival đa sắc màu đến tỉnh Hà Nam.