Tag: Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6

Cán bộ Mặt trận: có bản lĩnh để nói, xuất phát từ lợi ích nhân dân

TTO - Đó là một trong những trao đổi của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.