Tag: bấm nhầm

Bấm nhầm

TT - Một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở điểm X trên thế giới, người ta xác định là vụ nổ hạt nhân, không phải thử nghiệm, mà do một quốc gia phóng tên lửa hạt nhân tấn công.