Tag: bài thơ Miền Trung

Nhà thơ Hoàng Trần Cương - tác giả bài thơ Miền Trung - qua đời

TTO - Tác giả của những vần thơ nhức buốt về miền Trung được nhiều người Việt yêu thích như ‘Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa/Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam…’ - nhà thơ Hoàng Trần Cương - vừa qua đời.