Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022

  • Những bài học của bố

    Những bài học của bố

    AT - Quê tôi, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chủ yếu sống bằng nghề biển. Năm 1991, bố về nghỉ mất sức (bệnh binh 61%) rồi vay tiền để đầu tư vào nghề biển thì chẳng may mất trắng, thua lỗ.