Tag: bài hát của rapper Đen Vâu

Người bình thường mà nhắc nhiều quá lại thành bất thường

Màn biểu diễn "Người bình thường" của Đen Vâu và 70 cô chú, bạn trẻ có dụng ý tốt đẹp, nhưng dùng chữ "người bình thường" quá nhiều.