Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng

21/03/2018 18:08 GMT+7

Từ ngày 1-7-2018, có 6 Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng chính thức được bãi bỏ.

Bãi bỏ 6 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng - Ảnh 1.

Sẽ có 6 Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng chính thức được bãi bỏ từ ngày 1/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định 42/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2018, khi đó các Nghị định sau sẽ hết hiệu lực:

Nghị định số 14/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ ban hành bản Quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn.

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13-8-2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26-5-2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13-8-2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28-2-2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18-1-2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

Nguồn: Vietnam Finance
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận