Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022

  • Lễ hội dòng sông

    Lễ hội dòng sông

    TTO - Đúng là lễ hội của dòng sông, vị nữ thần được cư dân trong vùng thờ phụng, cúng bái theo lệ trăm năm xưa mang tên của dòng sông: Thu Bồn.