Tag: ATK Định Hóa

Nhà sàn Bác Hồ ở chiến khu

TTO - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chủ tịch đã ở, làm việc tại nhiều ngôi nhà sàn đơn sơ ở núi rừng Việt Bắc như Pắc Bó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên).

Tháng 9 về lại an toàn khu - Kỳ cuối:  ATK ngày nay

TTO - Nếu huyện Định Hóa (Thái Nguyên) là ATK trung tâm của “thủ đô kháng chiến” thì xã Phú Đình lại là trung tâm của ATK Định Hóa. Ngày nay, các điểm di tích đã được tôn tạo, xây dựng trở thành các điểm du lịch lịch sử, sinh thái.

Tháng 9, về lại an toàn khu - Kỳ 2: Quyết sách lớn từ ATK Định Hóa

TTO - Có nhiều quyết sách lớn đã được bàn thảo, quyết định ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Trong đó phải kể đến quyết định của Bác và Bộ tổng tham mưu về chiến dịch Điện Biên Phủ, "sửa đổi lối làm việc" và phong hàm đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp...