Tag: Astrobotic

Tàu đổ bộ Mặt trăng tư nhân của Mỹ đang rơi trở lại Trái đất

Tàu đổ bộ Peregrine của Công ty Astrobotic, sau khi thất bại trong việc đáp lên Mặt trăng thì nay đang hướng về Trái đất.