Tag: App VATO

VATO - ứng dụng gọi xe của Phương Trang 'chơi lớn'

Ngày 9-9-2019 VATO - ứng dụng gọi xe của Tập đoàn Xe khách Phương Trang - bất ngờ ra mắt hàng loạt các dịch vụ tích hợp trên app gọi xe.