Thứ 5, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi

31/05/2018 15:14 GMT+7

TTO - Bộ ảnh chế này là những 'bí kíp'... sinh tồn qua các kỳ thi được nhiều thế hệ 'nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"... truyền lại.

Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 1.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 2.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 3.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 4.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 5.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 6.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 7.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 8.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 9.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 10.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 11.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 12.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 13.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 14.
Ảnh chế mùa thi: Kỹ năng sống sót qua kỳ thi - Ảnh 15.
Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán!

TTO - Thầy bói mà phán kiểu này thì muốn cãi cũng không cãi được...

TẤN CƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận