Tag: Andrew Fitzpatrick

Yêu cầu điều tra mất cắp tại giải ở Bình Dương

TT - Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) yêu cầu Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) giải trình sự cố VĐV quần vợt người Anh Andrew Fitzpatrick (hạng 487 thế giới) bị mất cắp và bị người lạ rình phòng tắm khi tham dự Giải quần vợt quốc tế Men’s Future - Becamex 2012 tại Bình Dương.

Yêu cầu điều tra mất cắp tại giải ở Bình Dương

TT - Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) yêu cầu Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) giải trình sự cố VĐV quần vợt người Anh Andrew Fitzpatrick (hạng 487 thế giới) bị mất cắp và bị người lạ rình phòng tắm khi tham dự Giải quần vợt quốc tế Men’s Future - Becamex 2012 tại Bình Dương.