Tag: ADSOM WG

Diễn tập xử lý tình huống quân y ASEAN trong phòng chống dịch bệnh

TTO - Tất cả các nước ASEAN sẽ tham gia diễn tập xử lý tình huống quân y ASEAN trong phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch COVID-19 nói riêng diễn ra trong tháng 5 này.

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng ASEAN trong bối cảnh dịch COVID-19

TTO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh tại hội nghị ADSOM WG việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng ASEAN trong bối cảnh nhiều nước còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.