​ADB giúp Đà Nẵng xây dựng công trình xử lý chất thải tiên tiến

19/07/2017 10:45 GMT+7

Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu của Đà Nẵng sau năm 2020 với các công nghệ phù hợp để xử lý chất thải.

Ngày 18-7, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và UBND TP. Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận tư vấn xây dựng bãi chôn lấp rác và công trình xử lý chất thải mới nhằm giảm tải cho bãi rác Khánh Sơn.

Ông Norio Saito, Phó Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết, dự án sẽ sử dụng cơ chế đối tác công-tư (PPP), trong đó khu vực tư nhân sẽ thiết kế, xây dựng, tài trợ, vận hành và bảo trì các công trình chôn lấp, xử lý chất thải. Công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu của Đà Nẵng sau năm 2020 với các công nghệ phù hợp để xử lý chất thải.

Giai đoạn nhượng quyền khai thác và các chỉ tiêu khác, gồm các công nghệ được áp dụng, sẽ được xác định dựa trên nghiên cứu khả thi. Dự án sẽ bổ sung cho các sáng kiến của thành phố nhằm cải thiện hoạt động thu gom chất thải.

Dự án này là thỏa thuận hỗ trợ tư vấn giao dịch PPP thứ hai của ADB tại Việt Nam và là thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực rác thải.

Là nhà tư vấn giao dịch cho dự án, ADB sẽ phối hợp với thành phố để tìm kiếm công nghệ phù hợp nhất cho dự án, thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án, xây dựng các biểu mẫu tài liệu và hợp đồng mà có thể được sử dụng cho các dự án PPP tiếp theo trong lĩnh vực này và cho cả khu vực, cũng như tăng cường năng lực chuyên môn của địa phương trong quản lý và thực thi các dự án PPP.

“Hoạt động hỗ trợ tư vấn giao dịch cho nhà máy xử lý rác thải ở Đà Nẵng sẽ bổ sung cho những công việc mà chúng tôi đang tiến hành trong lĩnh vực phát triển đô thị ở Việt Nam và tạo ra khuôn mẫu để cung cấp các giải pháp xử lý chất thải thông qua hình thức PPP cho các thành phố khác trên cả nước”, ông Norio Saito khẳng định.

Đà Nẵng - trung tâm du lịch và công nghiệp, đang tăng trưởng nhanh chóng với lượng thu gom khoảng 700-750 tấn chất thải rắn mỗi ngày. Hiện nay, rác thải của thành phố đang được đổ tại bãi chôn lấp Khánh Sơn, tuy nhiên bãi chôn lấp này sẽ được khai thác hết vào năm 2020. Vì thế, việc xây dựng bãi chôn lấp và công trình xử lý chất thải mới là nhiệm vụ cấp bách của Đà Nẵng để giúp quản lý rác thải bền vững và thân thiện hơn với môi trường.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận