Tag: ADAMA

ADAMA tham gia Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

ADAMA tham gia Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 với kỳ vọng sẽ mang những giải pháp công nghệ cao từ Israel đến gần hơn với bà con trồng lúa.