Tag: A Hero/ Un héros

Một gã anh hùng

TTO - Không cần ngoặc kép cho hai từ - vẻ như trái khoáy - đứng cạnh nhau này, bởi trong phim A Hero/ Un héros - giải Grand Prix Cannes 2021 và ứng viên của giải Oscar 2022, chúng nhập nhằng vậy.