Tag: 60 năm tập kết

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm tập kết ra Bắc

TTO - 60 năm trước, thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (nay là tỉnh Đồng Tháp) được Đảng ta chọn làm một trong ba khu tập kết quan trọng tại Nam Bộ.