Tag: 47 Ronin

47 Ronin: tình yêu, lòng trung thành trên cả mạng sống

TTO - “Anh sẽ tìm em qua nghìn thế giới và cho tới cả vạn kiếp sau…”, trước khi tự mổ bụng tự sát trong danh dự theo truyền thống samurai (võ sĩ đạo Nhật Bản), Kai nói với người con gái anh yêu.