Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Tự giới thiệu

3 tham luận của giảng viên SIU được báo cáo tại hội thảo quốc gia cải cách tư pháp

21/01/2022 15:30 GMT+7

Sáng 17-1, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức hội thảo quốc gia.

3 tham luận của giảng viên SIU được báo cáo tại hội thảo quốc gia cải cách tư pháp - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Hội thảo có chủ đề: "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội và một số ban, bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học trong cả nước. Trong số các chuyên gia tham dự có ba giảng viên cơ hữu của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 23 bản tham luận của các chuyên gia. Trong số 9 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo có 3 tham luận của các giảng viên cơ hữu Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU):

- PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, trưởng phòng khoa học và HTQT, trưởng bộ môn Luật SIU, nguyên ủy viên chuyên trách - thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trình bày tham luận "Xây dựng nền tư pháp Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045";

3 tham luận của giảng viên SIU được báo cáo tại hội thảo quốc gia cải cách tư pháp - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), trình bày tham luận

- GS.TS Phan Trung Lý, thành viên Hội đồng Khoa học & đào tạo SIU, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trình bày tham luận "Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

3 tham luận của giảng viên SIU được báo cáo tại hội thảo quốc gia cải cách tư pháp - Ảnh 3.

GS.TS Phan Trung Lý, Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), trình bày tham luận

- TS Phạm Quý Tỵ, chủ nhiệm khoa kinh doanh và luật SIU, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trình bày tham luận "Hoàn thiện thể chế về tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

3 tham luận của giảng viên SIU được báo cáo tại hội thảo quốc gia cải cách tư pháp - Ảnh 4.

TS Phạm Quý Tỵ, Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), trình bày tham luận

Tham luận của các chuyên gia đề cập nhiều vấn đề như tư tưởng Hồ Chí Minh về tư pháp, mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, mô hình lý luận về Chiến lược cải cách tư pháp mới và nhiều vấn đề cụ thể khác.

Về cơ bản, hội thảo thống nhất cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng, giữ vững bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; phải có quyết tâm chính trị cao để vượt qua thách thức, loại bỏ định kiến, rào cản nhận thức và tư tưởng cục bộ, kiên quyết, kiên trì cải cách vì một nền tư pháp công bằng, công lý, phục vụ Nhân dân.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp mới trong thời gian tới sẽ tạo cho nền tư pháp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ XHCN, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần khẳng định bản chất thượng tôn pháp luật, phục vụ Nhân dân của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

HOA VINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận