Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Cán bộ 46 tuổi Đảng gửi 10 mong muốn tới Đại hội Đảng

21/01/2016 08:45 GMT+7

TT - Là một cán bộ 46 năm tuổi Đảng, tôi xin gửi 10 mong muốn lên Đại hội XII của Đảng như sau:

1 Đảng tự tin chuyển dần từ cơ chế đảng cử sang cơ chế đảng lãnh đạo để cán bộ tranh cử, thi cử, cung cấp thông tin cho nhân dân bầu cử.

2 Đổi mới tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để đủ đức tài giám sát tối cao và giám sát thường xuyên các cơ quan hành pháp cùng cấp; với ba trọng tâm là: kinh tế, thể chế và chiến lược đầu tư phát triển đất nước.

3 Cải tổ doanh nghiệp nhà nước với hai đột phá: cổ phần hóa và chuyển đổi, thu hẹp dần chức năng chủ quản, trao trọn quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp trong tương lai chỉ nên có một bộ quản lý tốt nhất là “Bộ luật doanh nghiệp”.

4 Coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

5 Đổi mới tư duy, dũng cảm so mình với thế giới để hành động nhằm phát triển đất nước nhanh hơn. Chống mọi biểu hiện của tư tưởng “tự sướng”, “ru ngủ” để tiếp tục tụt hậu.

6 Trao quyền, phân cấp cho địa phương và cơ sở nhiều hơn để tự sáng tạo và chấn hưng đất nước. Chính quyền trung ương chỉ tập trung lo năm khâu quan trọng nhất là: quy hoạch (để định hướng), thể chế (để có kỷ cương), chính sách (để có động lực), thanh kiểm tra (để khen chê thưởng phạt chính xác, kịp thời), đào tạo (để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao).

7 Tập trung làm công nghiệp hóa với hai lợi thế lớn nhất của đất nước là: công nghiệp hóa nông nghiệp và công nghiệp CNTT.

8 Nâng cao đạo đức trong Đảng, làm mẫu, làm gương đủ sức đẩy lùi mọi tiêu cực trong xã hội. Để người tốt được trọng dụng, người xấu không dám lộng hành.

9 Mở rộng dân chủ đại trà và dân chủ trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là kinh tế và chính trị. Coi trọng dân chủ đối với trí thức và báo chí.

10 Tập trung trí tuệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân góp ý, hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế nhanh; hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ vững an ninh quốc phòng; đảm bảo môi trường sinh thái; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc trong khu vực và trên thế giới như mong muốn của Bác Hồ.

LÊ DOÃN HỢP (chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận