Tag: 1 năm hậu chống dịch COVID TPHCM

Nguyện cầu bi thương không lặp lại

TTO - 'Qua mùa dịch, tổ chúng tôi 48 hộ, mất 7 người, vậy nhưng tổ 54 bên cạnh còn mất nhiều người hơn', chị Trần Thị Nga, tổ trưởng dân phố tổ 44 của phường 16, quận 4, tâm sự.