Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021

​Hội thảo khoa học về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16/08/2014 04:00 GMT+7

TT - Hôm nay (16-8), hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM.

* Ra mắt bộ sách Bác Hồ và văn nghệ sĩ

Theo ban tổ chức, hội thảo sẽ tập trung trình bày và thảo luận để làm nổi bật một số vấn đề như: Khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng con người. Nghiên cứu, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc của Bác vào thực tiễn xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc, rèn luyện đạo đức cách mạng trong các ngành, các tầng lớp nhân dân trong suốt 45 năm qua, góp phần thiết thực trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới hiện nay.

* Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vừa ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh vào sáng 15-8 tại TP.HCM.

Đây là dự án sách thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, bộ sách gồm 11 tập, được thực hiện từ năm 2009 theo sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Nội dung bộ sách gồm:

- Tập 1, 2: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam.

- Tập 3: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới.

- Tập 4: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam (tiếp theo tập 1, 2).

- Tập 5, 6: Hồ Chí Minh - tư tưởng và tác phẩm văn học nghệ thuật.

- Tập 7-11: Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh.

MAI HƯƠNG - LAM ĐIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận