12/09/2014 20:11 GMT+7

​199 thí sinh trúng tuyển NV2 ĐH Bách khoa (TP.HCM)

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Chiều 12-9, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 và NV chuyển ngành vào bậc CĐ ngành bảo dưỡng công nghiệp năm 2014.

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 nhà trường công bố có tổng cộng 199 thí sinh trúng tuyển. Nhà trường cho biết giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi qua đường bưu điện. 

Dự kiến nhập học ngày 23-9-2014.

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2:

Số hồ sơ

Số báo danh

Họ lót

Tên

Khu vực

Đối tượng

Điểm TC

1

QSBA-02498

Nguyễn Thị Kim                

Khoa       

2NT

16.0

2

HHKA1-00747

Võ Minh Gia                   

Bảo        

3

15.0

3

QSBA-00379

Nguyễn An                     

Bình       

3

17.5

5

HUIA-04376

Lê Nguyên                     

Hội        

3

13.5

6

QSBA-50893

Nguyễn Đình                   

Thuần      

2

13.5

8

DTHA-00334

Lê Nguyễn Minh                

Hoàng      

3

12.5

9

SPKA-11328

Nguyễn Quốc                   

Vương      

2NT

11.0

10

SPKA1-02316

Lê Trọng                      

Văn        

1

16.0

11

QSBA-05998

Nguyễn Đức Anh                

Tuấn       

2

12.5

12

DTTA1-11155

Trình Thế                     

Bảo        

2

14.5

13

QSBA-06998

Nguyễn Hoài                   

Phong      

2NT

17.5

14

SPKA-02394

Lương Thanh                   

Hà         

2NT

12.0

15

LBHA-03540

Trịnh Quang                   

Thắng      

1

14.5

16

QSBA-01689

Lê Thế                        

Hiệp       

1

16.0

17

QSBA-05183

Nguyễn Gia Bá                 

Thọ        

2

11.5

18

HUIA1-24080

Nguyễn Đình                   

Đức        

1

11.0

19

SPKA1-00724

Kiều Quốc                     

Huy        

2

15.5

20

QSBA1-20808

Trần Trọng                    

Phúc       

3

17.5

21

QSBA-06390

Võ Văn                        

Việt       

2NT

15.0

22

SGDA-00645

Tăng Duy                      

Cường      

3

15.0

23

QSBA-04222

Trần Quốc Anh                 

Quang      

1

17.5

24

QSBA-02880

Phạm Vương                    

Long       

1

13.5

26

QSBA-03090

Dương Công                    

Minh       

1

16.0

27

QSTA-05495

Lê Nhất                       

Văn        

2NT

13.0

28

QSCA-00702

Hoàng Xuân                    

Huy        

3

16.5

29

QSBA1-20703

Nguyễn Quang                  

Nhân       

2

11.5

30

DTTA-06813

Nguyễn Huỳnh Thiện            

Nhân       

3

13.5

32

QSBA-04279

Trần Hồng                     

Quân       

2NT

15.5

33

NLSA-07640

Đặng Ngọc                     

Sang       

2

16.0

34

QSBA-01183

Dương Bá                      

Đôn        

2NT

17.5

35

TTNA-04521

Nguyễn Thị Thu                

Thảo       

1

17.0

36

SPKA-01766

Lê Văn                        

Đại        

1

12.0

37

DTTA-09345

Lê Sỹ                         

Tín        

2

12.5

38

DMSA1-12634

Vũ Nhật                       

Tuấn       

1

16.5

39

NLSA1-12800

Lê Văn                        

Lượng      

1

13.5

40

HUIA-14443

Nguyễn Việt                   

Tùng       

2NT

11.0

42

QSCA-01727

Trần Ngọc                     

Thiện      

2NT

15.0

43

MBSA1-03355

Nguyễn Xuân                   

Giới       

3

12.0

44

DTTA-05386

Nguyễn Thúc                   

Khoa       

3

14.5

45

NLSA-03846

Nguyễn Tấn                    

Khang      

2

13.5

46

DCTA-00287

Lê Minh                       

Châu       

3

13.0

48

QSBA-01784

Nguyễn                        

Hoàng      

2

04

15.0

49

QSBA-03574

Nguyễn Phúc                   

Nhân       

2

14.5

50

SGDA-04626

Võ Thành                      

Phát       

3

20.0

51

MBSA-01273

Nguyễn Trung                  

Phát       

3

14.0

52

QSBA-04842

Nguyễn Thuận                  

Thành      

2NT

15.5

53

GTSA1-07587

Quách Tấn                     

Tài        

3

14.5

54

QSBA1-20654

Nguyễn Đức                    

Nghĩa      

2NT

16.5

55

QSBA-04297

Trần Quang                    

Quí        

2NT

16.5

56

QSBA-01626

Trần Minh                     

Hiếu       

1

17.5

57

SPKA1-02684

Phan Trọng                    

Hoàng      

1

14.5

59

SPKA-06831

Đoàn Hoàng                    

Phúc       

2NT

16.0

60

DTTA-06876

Nguyễn Minh                   

Nhật       

3

16.5

61

LBHA-03132

Phạm Ngọc                     

Sơn        

2NT

18.0

63

QSBA1-20563

Mai Tấn                       

Lộc        

2

11.5

64

NLSA-07320

Lý Đại                        

Quang      

3

12.5

65

QSTA-02081

Bùi Nguyễn Minh               

Tuấn       

3

17.0

66

DKCA-01525

Nguyễn Trung                  

Nhứt       

1

11.0

67

QSBA-00523

Nguyễn Vũ Kim                 

Chon       

2NT

13.0

68

QSTA-03062

Lê Thị Nhật                   

Nguyệt     

3

14.0

69

QSBA-04022

Trầm                          

Phúc       

3

13.0

70

SPKA-00280

Phan Huy Hoàng                

Anh        

3

14.0

71

GTSA-06582

Nguyễn Hoàng                  

Kha        

3

14.5

72

QSBA-01156

Nguyễn Thanh                  

Điền       

2NT

12.0

73

HUIA-02502

Tống Xuân                     

Đạt        

1

13.0

74

QSTA-00163

Phạm Văn                      

Biên       

1

17.5

75

HUIA-03719

Nguyễn Minh                   

Hiếu       

2NT

13.5

76

SPKA-02570

Nguyễn Ngọc                   

Hảo        

2NT

13.5

77

NLSA-31931

Phan Thái                     

Hiệu       

1

11.0

79

QSCA-02195

Hà Quốc                       

Vũ         

2NT

13.0

82

BVSA-00646

Nguyễn Văn                    

Vũ         

2NT

14.0

83

TLAA-07385

Vũ Như                        

Xa         

2NT

11.0

84

SPKA1-01898

Huỳnh Minh                    

Thuận      

2NT

14.0

85

GTSA-10357

Lê Thiện                      

Quang      

1

11.0

86

GTSA-01229

Nguyễn Ngọc                   

Hưng       

2NT

14.0

87

QSBA-03176

Phạm Quang                    

Minh       

3

18.0

88

HUIA-10810

Trần Hậu                      

Thanh      

2NT

13.5

89

KSAA-04212

Phan Lê Trọng                 

Nhân       

3

19.5

90

GTSA-02984

Phạm Anh                      

Tuấn       

1

13.5

91

DMSA1-09223

Huỳnh Thị Yến                 

Linh       

2NT

12.0

92

HUIA-02554

Nguyễn Văn                    

Điệp       

1

06

10.5

93

QSCA1-03859

Nguyễn Hưũ                    

Thạnh      

2NT

13.5

94

QSBA-04514

Trần Đức Hà                   

Sơn        

1

13.0

95

SPKA-02924

Huỳnh Trung                   

Hiếu       

2

15.0

96

SPKA-04551

Nguyễn Xuân                   

Kính       

1

13.5

97

DCTA-17334

Nguyễn Quốc                   

Trung      

2NT

11.0

98

NLSA-33243

Nguyễn Mạnh                   

Tường      

2

12.5

99

HUIA-03112

Trần Văn                      

Hào        

2

14.0

100

GTSA1-07719

Nguyễn Trung                  

Duân       

2

14.5

101

SPKA1-00591

Nguyễn Hoàng                  

Hiệp       

2

15.0

103

BVSA-00421

Ngô Mạnh                      

Quyền      

3

14.5

104

QSBA1-20788

Hoàng Minh                    

Phú        

1

15.5

105

QSBA-01254

Nguyễn Mạnh                   

Đức        

3

18.5

106

QSKA-00205

Lê Ngọc                       

Cường      

2NT

13.5

107

DMSA1-07873

Nguyễn Tiến                   

Dũng       

2NT

13.5

108

QSTA-01043

Nguyễn Anh                    

Tuấn       

1

14.5

110

HCSA-00411

Lê Nguyễn Quỳnh               

Mai        

1

14.5

111

HUIA1-20403

Nguyễn Minh                   

Hùng       

2

11.5

112

QSBA-01220

Đinh Thái Thành               

Đức        

1

11.0

113

SPKA-03234

Tào Văn                       

Hoàng      

1

17.0

114

TDVA-05933

Trần Kim                      

Thiết      

1

11.0

115

SPKA-13938

Nguyễn Văn                    

Sang       

2NT

12.0

116

QSBA-04042

Nguyễn Lê Yến                 

Phụng      

3

15.0

117

KSAA-06174

Huỳnh Mạnh                    

Tài        

3

15.5

118

GTSA-03445

Đỗ Xuân                       

Anh        

2

12.0

123

NLSA-04021

Nguyễn Bá                     

Khôi       

2

06

11.0

124

SPKA-09126

Nguyễn Bùi Minh               

Thông      

2NT

12.0

125

QSTA-04489

Hoàng Ngọc                    

Sơn        

1

13.5

126

SPKA-04116

Hồ Tuấn                       

Kha        

1

14.0

127

DTTA-05232

Nguyễn Duy                    

Kha        

2NT

13.0

128

GTSA-03765

Lê Văn                        

Kiệt       

2NT

13.5

129

GTSA-02028

Nguyễn Mạnh                   

Cường      

1

10.5

130

QSBA-02458

Đặng Đăng                     

Khoa       

2

13.5

131

ANSA-03385

Nguyễn Minh                   

Thức       

2NT

13.0

132

TTNA-02050

Phạm Hữu                      

Hùng       

1

11.5

133

QSBA-05666

Trần Việt                     

Trân       

2

12.5

134

DTTA-29071

Lương Quốc                    

Trung      

3

14.0

150

SPKA1-02855

Bùi Văn                       

Thương     

2NT

11.5

151

SPKA-13055

Phạm Ngọc                     

Bằng       

2NT

11.5

152

QSBA-30327

Nguyễn Phương                 

Thảo       

1

13.0

153

QSTA-05849

Bùi Hữu                       

Thọ        

2NT

15.5

154

GSAA-30559

Trần Quốc                     

Trung      

2

12.0

155

SPKA-09915

Nguyễn Văn                    

Trí        

2

15.5

157

GTSA1-07591

Ngô Hữu Duy                   

Thanh      

1

13.0

158

TSNA-02494

Đinh Sơn                      

Hùng       

2NT

13.0

159

SPKA-07762

Lê Hoàng                      

Sơn        

2NT

13.5

161

LBHA-01855

Nguyễn Văn                    

Khôn       

2

16.0

162

SPKA-05838

Nguyễn Hoài                   

Nghiệp     

1

13.0

164

QSBA-04065

Huỳnh Như                     

Phương     

2NT

18.0

165

BVSA1-00920

Trần Công                     

Hoan       

2

13.5

166

QSTA-05884

Trương Thị Anh                

Thư        

2NT

12.0

168

GTSA-09782

Ao Thanh                      

Vương      

1

14.5

169

HQHA-01638

Nguyễn Đức                    

Thuynh     

2NT

20.0

169

HQHA-01638

Nguyễn Đức                    

Thuynh     

2NT

20.0

171

HQHA-00087

Nguyễn Chí                    

Bảo        

1

20.0

172

NLSA-04629

Võ Khánh                      

Linh       

2NT

13.0

173

SPKA-02118

Đồng Xuân                     

Đông       

1

17.5

174

TGHA-00850

Đoàn Nhất                     

Vũ         

1

12.0

175

HUIA-14416

Trần Quốc                     

Tùng       

1

10.5

176

SPKA-11212

Lữ Hoàng                      

Vũ         

2NT

11.0

177

SPKA-01846

Trần Tiến                     

Đạt        

1

13.5

178

SPKA-10020

Nguyễn Văn                    

Trọng      

2NT

17.5

179

SPKA1-02640

Nguyễn Thành                  

Đắt        

2NT

12.5

180

DDKA-04677

Phan Quí                      

Lành       

2NT

14.5

181

MBSA-00739

Nguyễn                        

Khánh      

1

12.0

182

VPHA-02004

Nguyễn Văn                    

Tuấn       

2NT

14.0

183

HUIA1-21730

Trần Ngô Hồng                 

Phú        

2

14.5

184

SPKA-10865

Trần Anh                      

Tùng       

1

12.5

185

SGDA-02040

Đặng Đình                     

Hợp        

1

12.5

186

DMSA1-11062

Nguyễn Thanh                  

Sang       

1

13.0

188

LAHA-03510

Lê Ngọc                       

Sáng       

1

20.5

189

TCTA-21775

Huỳnh Thị Mỹ                  

Tiên       

1

16.0

190

SPSA-03854

Nguyễn                        

Huan       

3

20.5

191

QSKA-01035

Nguyễn Hữu                    

Mạnh       

1

16.5

192

CTSA-03954

Nguyễn Bảo Quốc               

Tuấn       

2

11.5

193

QSBA-50372

Đặng Phương                   

Nam        

2NT

18.5

194

HQHA-00426

Đoàn Xuân                     

Đáng       

2NT

17.5

195

DDKA-10420

Nguyễn Thành                  

Trung      

1

16.0

196

DDKA-03158

Phạm Phú                      

Hiền       

2

17.5

198

DDKA-10566

Trần Quý                      

Trường     

1

14.0

199

KMAA-00983

Vũ Minh                       

Thức       

2NT

14.5

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên