Tag: Zorbing

Nhảy cột chân tìm cảm giác mạnh ở New Zealand

TTO - Đối với người New Zealand, tính cách phiêu lưu mạo hiểm là một đặc tính dân tộc và những trò chơi thể thao cảm giác mạnh là một phần không thể thiếu trong lối sống.