Tag: ZEro fee

Cuộc đua 'zero fee' chứng khoán: xuất hiện bất ngờ, đổi lợi nhuận môi giới để được gì?

"Zero fee" là một nguyên nhân quan trọng lý giải cho sự sụt giảm doanh thu môi giới.

Những chuyển đổi kiến tạo di sản ngân hàng thế giới của 'người tiên phong'

Gia tộc Medici là một gia tộc ngân hàng, đồng thời là quyền lực bao trùm lên nhiều triều đại chính trị trên toàn lục địa châu Âu trong hàng trăm năm.

Bản lĩnh của 'người tiên phong' số hóa ngành ngân hàng

Những thành công mà Techcombank gặt hái được đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ cho hoạt động số hóa của toàn ngành ngân hàng, đóng vai trò quan trọng góp phần chuyển đổi số nền kinh tế và đời sống xã hội của người dân.