Tag: Yến sào Cần Giờ

Phải cho thế giới biết chất lượng yến sào Cần Giờ

Nếu tập trung cho thị trường, xây dựng thương hiệu thì yến sào Cần Giờ sẽ còn phát triển rất nhiều và được ưa chuộng cả trên thế giới.