Tag: y lệnh

Giáo sư Nguyễn Gia Bình: 'Hoàng Công Lương ra y lệnh đúng'

TTO - Giáo sư Nguyễn Gia Bình, chuyên gia chống độc ngành hồi sức và chống độc, khẳng định y lệnh của các bác sĩ trong ca trực cấp cứu các nạn nhân gặp sự cố chạy thận là đúng.