Tag: xuống giá

Trái cây Nam bộ mất mùa, xuống giá

TTO - Không những mất mùa nặng mà nhiều loại trái cây niên vụ năm nay bị giảm giá do đụng mùa, giảm chất lượng vì trễ vụ.