Tag: xúc xích Volkswagen

Hãng xe không chỉ làm ra ô tô: Bán xúc xích, xây cả thị trấn, kinh doanh bất động sản...

Trong lịch sử, không ít hãng xe từng có những phân nhánh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ô tô hay phương tiện di chuyển nói chung.