Tag: xử phạt nhà máy điện gió

Chủ đầu tư bị phạt hơn 600 triệu đồng vì trồng trụ tua bin điện gió ngoài đất được cấp

Công ty Tân Hoàn Cầu - chủ đầu tư của hai dự án điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2 ở tỉnh Quảng Trị - đã bị xử phạt hơn 600 triệu đồng vì trồng trụ tua bin gió ra ngoài đất được cấp.