Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020

  • Về đâu xóm chài Tam Bạc?

    Về đâu xóm chài Tam Bạc?

    TTO - Tin xóm chài Tam Bạc, TP Hải Phòng nhiều năm tuổi sẽ di dời khiến bao phận người nơi đây vô cùng lo lắng. Họ sẽ đi đâu, về đâu trong khi hạn di dời đã 'gõ mạn thuyền'...