Tag: xoài Cao Lãnh bị mạo danh

Cục Bảo vệ thực vật sẽ làm việc với hải quan Trung Quốc về chuyện trái cây mạo danh

TTO - Cục Bảo vệ thực vật sẽ làm việc với hải quan Trung Quốc để cùng thảo luận các biện pháp phối hợp trao đổi thông tin trong quản lý các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói khi dịch COVID-19 được kiểm soát.