Tag: Xin tí khí

'Gần 60.000 tăng ni, vài vị làm việc không đúng ảnh hưởng tới cả Giáo hội'

TTO - Theo hòa thượng Thích Thanh Đạt, trong gần 60.000 tăng ni, một vài vị không giữ đúng giáo lý nhà Phật như sư Thích Thanh Toàn - chùa Nga Hoàng hay sư Thích Trúc Thái Minh - chùa Ba Vàng, thì với xã hội ‘là thường tình’, ‘không nặng nề’.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Theo luật Phật, sư Toàn không có quyền nhận tài sản

TTO - “Căn cứ theo luật Phật, Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự trung ương thì sư Toàn không được quyền nhận tài sản, chỉ giáo hội mới có quyền định đoạt tài sản. Sư Toàn đề nghị là một chuyện, còn quyết định là việc của giáo hội".

Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới hoàn tục vì 'cảm thấy không xứng đáng'

TTO - ‘Trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng làm một đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục’, đại đức Thích Thanh Toàn viết trong ‘tờ trình’ xin xả giới hoàn tục.

Cho anh xin tí khí!

Cũng là "xin tí khí" nhưng vụ này có vẻ lành mạnh à nha...