Tag: Xét kết quả Học bạ THPT

Các phương án tuyển sinh 2021 ở ĐH Duy Tân

Trước những thay đổi lớn về dịch chuyển ngành nghề cùng sự tác động từ dịch bệnh COVID-19 và bão lũ trong suốt năm 2020 đến nay, Đại học (ĐH) Duy Tân đã quyết định đưa ra các chính sách mới.