Xe Việt kiều vi phạm sẽ bị truy thu thuế

08/09/2014 00:01 GMT+7

Cần biết - Xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng sẽ bị truy thu thuế.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị Hải quan trong việc thực hiện chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng.

Theo đó, đơn vị tổ chức truy thu thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu xe có trách nhiệm sao gửi hồ sơ nhập khẩu xe theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép để làm cơ sở tính thuế.

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cách áp dụng chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều theo các thời điểm cụ thể. Tại thời điểm nhập khẩu xe của Việt kiều, nếu hồ sơ nhập khẩu và kết quả của cơ quan Đăng kiểm xác định xe không đáp ứng được điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA năm 2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính và Công an thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe chưa qua sử dụng nhập khẩu.

3U5Vczds.jpg

Tại thời điểm nhập khẩu xe của Việt kiều nếu hồ sơ nhập khẩu và kết quả của cơ quan Đăng kiểm xác định xe đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu.

Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến của các bộ có liên quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện truy thu thuế xe ô tô của Việt kiều đối với trường hợp Việt kiều đã quay trở lại nước ngoài sinh sống hoặc trường hợp Việt kiều không thực hiện quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận