​Xe ô tô 7 chỗ trở xuống phải dán nhãn năng lượng

22/10/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Nhãn năng lượng phải được dán bên trong xe, phía người lái, ở cửa kính bên cố định phía sau hoặc kính chắn gió phía sau, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe.

Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Các loại xe trên phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu được cấp cho kiểu loại xe là căn cứ thực hiện việc dán nhãn năng lượng cho tất cả các xe cùng kiểu loại. Việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu xe được thực hiện độc lập hoặc kết hợp với thử nghiệm khí thải.

Kiểu loại xe trước khi dán nhãn năng lượng phải được thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu. Chứng nhận dán nhãn năng lượng của xe có thể thực hiện độc lập hoặc tiến hành đồng thời với chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Khuyến khích các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu thực hiện việc đăng ký kiểm tra, chứng nhận hoặc đăng ký tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng đối với các loại xe ô tô không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu tự in nhãn năng lượng theo mẫu quy định. Các thông tin và mức tiêu thụ nhiên liệu in trên nhãn phải phù hợp với giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe (đối với trường hợp tự công bố) và dán trên tất cả các xe cùng kiểu loại trước khi đưa ra thị trường.

MxnZayO5.jpg

Nhãn năng lượng phải được dán bên trong xe, phía người lái, ở cửa kính bên cố định phía sau hoặc kính chắn gió phía sau, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe. Nhãn năng lượng phải dược duy trì trên xe cho tới khi xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng.

Việc dán nhãn này sẽ chính thức áp dụng từ 1-1-2015 đối với kiểu loại xe sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới; các trường hợp được đăng ký tự công bố mức tiêu hao nhiên liệu và dán nhãn năng lượng áp dụng từ 1-1-2015 đến 31-12-2016.

Cũng theo Thông tư, cơ quan quản lý chất lượng quyết định đình chỉ dán nhãn năng lượng và đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chất lượng khi cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe vi phạm một trong các trường hợp:

1- Dán nhãn năng lượng giả.

2- Dán nhãn năng lượng khi chưa được cấp giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu hết hiệu lực, giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu bị tẩy xóa.

3- Nhãn năng lượng không đúng nội dung, quy cách theo quy định của Thông tư này hoặc thể hiện sai mức tiêu thụ nhiên liệu ghi trong giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu đối với trường hợp nhãn năng lượng tự công bố.

Cơ quan quản lý chất lượng quyết định thu hồi giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu và đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chất lượng khi cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe vi phạm một trong các trường hợp: có gian dối trong hồ sơ đăng ký kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu; bị đình chỉ dán nhãn năng lượng đến lần thứ 2 theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-12-2014.

Nguồn: Bộ Giao thông vận tải
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận