Tag: xe máy dưới 50 phân khối

Nên sát hạch người lái xe máy dưới 50 phân khối?

Đại biểu Quốc hội cho rằng người sử dụng xe dưới 50 phân khối chủ yếu là học sinh, chưa nhận thức đầy đủ pháp luật an toàn giao thông nên cần phải sát hạch.