Xây dựng phần mềm theo dõi tình hình vay nợ của học sinh - sinh viên

05/02/2008 11:31 GMT+7

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo cho biết Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội thông báo cho nhà trường, cơ sở đào tạo về kết quả cho vay từng học sinh, sinh viên và ngược lại nhà trường, cơ sở đào tạo thông báo cho Ngân hàng Chính sách Xã hội những trường hợp học sinh sinh viên đã được vay vốn nhưng chưa đóng học phí kịp thời.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng được giao phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng phần mềm theo dõi tình hình vay nợ của học sinh, sinh viên.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có phương án chỉ đạo các trường đại học (tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề trực thuộc thực hiện việc: yêu cầu học sinh, sinh viên làm cam kết việc trả nợ vay Ngân hàng Chính sách Xã hội trước khi tốt nghiệp ra trường và khi có việc làm cần thông báo cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cơ quan, đơn vị tuyển dụng vào làm việc.

Để bảo đảm đủ nguồn vốn cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung phương án về nguồn vốn cho vay năm 2008 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong cuộc họp Thường trực Chính phủ kỳ tới. Trước mắt, để có nguồn vốn cho học sinh, sinh viên vay học kỳ II năm học 2007 - 2008, Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước chuyển 1.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội vào đầu tháng 2 năm 2008.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, doanh số cho vay từ 01 tháng 10 năm 2007 đến 31 tháng 12 năm 2007 đạt 2.505 tỷ đồng; với 596 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn trong kỳ. Tổng dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đạt 2.803 tỷ đồng, với 630 nghìn học sinh, sinh viên đang vay vốn. Trong đó, cho vay sinh viên đại học, cao đẳng chiếm 68%, trung cấp 24%, học nghề trên 1 năm 6% và học nghề dưới 1 năm là 2%. Về cơ bản, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm không có học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì không có tiền đi học.

Các Bộ, ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện việc kiểm tra tại 64 tỉnh, thành phố với 2.901 xã và 44 nghìn hộ vay vốn được kiểm tra. Trong đó, có 1% hộ vay có sai sót, chủ yếu là sai sót về đối tượng người vay không thuộc diện được vay vốn theo quy định của Chính phủ. Tất cả các trường hợp sai sót này, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kiên quyết và có kế hoạch xử lý thu hồi nợ, rút tên hộ vay ra khỏi danh sách được vay.

Đ.TR.-L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận