Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022

​Xây dựng Lâm Đồng thành vùng kinh tế động lực Tây Nguyên

30/06/2016 09:44 GMT+7

Xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích tự nhiên là 9.773,54 km2, dân số 1.259.255 người (năm 2014); bao gồm 2 thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và 10 huyện (huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên).

Nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu xác định vai trò và vị thế của tỉnh Lâm Đồng trong mối quan hệ vùng quốc tế, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia, vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung Bộ; tác động kinh tế - thương mại - văn hoá tại vị trí giao thương của ba vùng kinh tế trọng điểm: Vùng Tây Nguyên, vùng TP.HCM - vùng phát triển năng động nhất Việt Nam và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Bên cạnh đó, đánh giá các vấn đề về hiện trạng và bổ sung các nội dung cần điều chỉnh phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng. Phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với các yếu tố nhằm phát triển thế mạnh của khu vực (SWOT). Đề xuất các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch điều chỉnh.

Đề xuất khung phát triển vùng, phân bố các vùng kinh tế động lực, như: vùng đô thị hóa, vùng du lịch, vùng công nghiệp tập trung, chế biến khoáng sản (bô xít), dịch vụ trung chuyển hàng hoá, vùng sản xuất nông lâm nghiệp chủ đạo, các trục kinh tế - đô thị chủ đạo, đô thị trung tâm cấp vùng và tiểu vùng, các đô thị chuyên ngành… gắn với việc bảo vệ tài nguyên rừng của quốc gia, đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh về điều kiện tự nhiên và hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật chính; đảm bảo mối liên kết đô thị - nông thôn.

Trong định hướng phát triển không gian vùng tỉnh, xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng và quốc gia. Phát triển về du lịch của thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, Đức Trọng, các đô thị vệ tinh và các khu du lịch chuyên đề quốc gia hồ Tuyền Lâm, khu du lịch tổng hợp quốc gia Đan Kia - Suối Vàng, khu du lịch sinh thái hồ Đại Ninh, Tuyền Lâm với bảo vệ rừng, nguồn nước, đa dạng sinh học, môi trường cảnh quan.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận