Tag: Xây dựng đội ngũ cán bộ

Dựa vào dân để chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ

TTO - Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt có những cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt từ trung ương đến cơ sở và để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Sẽ không còn 'biên chế suốt đời'

TTO - Ngày 19-5, Ban Chấp hành trung ương khóa XII ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Hội nghị trung ương 7: Chặn đứng chạy chức, cải cách tiền lương

TTO - Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 7 khai mạc sáng nay (7-5) sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Hội nghị Trung ương 7 xem xét đề án nhân sự 'cấp chiến lược'

TTO - Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".